Arhiva naših projekata

Koridor Vc

Vijadukt Babina rijeka

Na poddionici Klopče – Donja Gračanica izvršeno je spajanje i druge trase na vijaduktu Babina rijeka, čime je na dionici Koridora Vc Zenička obilaznica završen

Više »
Koridor Vc

Obilaznica Sarajevo

Investitor: JP Ceste Federacije BIH Konsultant: INOCSA Ingeniería, Madrid Projektant (podugovarač): TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo Usluge TZI-Inženjering d.o.o.: Izrada glavnih projekata na trasi Obilaznice Sarajevo, dionice: LOT1 Jošanica

Više »
Koridor Vc

Dionica Sarajevo – Bradina

Glavna opravka pruge i radovi na rehabilitaciji tunela ivan, dionica Sarajevo – Bradina u dužini od 33,60 km Investitor: Bosanskohercegovačka željeznička javna korporacija (BHŽJK), Jedinica

Više »
Koridor Vc

Drivuša – Donja Gračanica – Banlozi

Investitor: Ministarstvo prometa i komunikacija BiHProjektant: Konzorcijum INOCSA Ingenería, Madrid, TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo. Energoinvest d.d. Koridor V c spada u Pan-europsku mrežu koridora koji je usvojen na trećoj

Više »
Koridor Vc

Dionica Međugorje – Bijača

Stručno-Tehnički nadzor na poddionici Međugorje – Bijača. Konzorcijum: TZI – Inženjering d.o.o. u saradnji sa Roughton International Ltd Poddionica Međugorje – Bijača je dužine 10,25

Više »
Koridor Vc

Tarčin – Konjic

Investitor: JP Autoceste Federacije BiH Projektant: Konzorcijum IPSA Institut Sarajevo, Institut IGH d.d. and TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo Usvojenu trasu AC Tarčin – Konjic odlikuju izuzetno teški terenski uslovi koji

Više »
Koridor Vc

Vlakovo – Lepenica

Investitor: JP Autoceste Federacije BiH Projektant: Konzorcijum IPSA Institut Sarajevo i TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo Trasa dionice Vlakovo – Lepenica počinje na završetku trase Sarajevske obilaznice. Na samom početku trase

Više »
Koridor Vc

Interregionalno čvorište Johovac

Investitor: Ministarstvo prometa i komunikacija BiH Projektant: Konzorcijum TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo Institut za građevinarstvo IG d.o.o.: Izrada Glavnog projekta petlje Johovac sa objektima i tunela

Više »