TZI - Inženjering

Vlakovo – Lepenica

Investitor: JP Autoceste Federacije BiH
Projektant: Konzorcijum IPSA Institut Sarajevo i TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo

Trasa dionice Vlakovo – Lepenica počinje na završetku trase Sarajevske obilaznice. Na samom početku trase nalazi se petlja Vlakovo oblika romba sa kružnom raskrsnicom bez preplitanja (urađena u sklopu Sarajevske obilaznice), paralelnim rampama, te vijaduktom Vlakovo (cca 390m). Obzirom da se nalazi u prigradskom području grada Sarajeva, na kojem ima dosta individualnih stambenih objekata, kao i postojećih prometnica, na ovoj dionici se nalazi osam potputnjaka, te jedan natputnjak. Trasa na dionici prolazi brdovitim i planinskim terenom, te se na trasi smjenjuju usjeci i nasipi sa određenim brojem objekata, tunela, te vijadukata.

Usluge TZI-Inženjering d.o.o.:

Izrada glavnih projekata objekata:

  • Petlja Vlakovo
  • Petlja Lepenica
  • Vijadukt Vlakovo: L=393.07 m
  • Vijadukt Gladno polje: L=347.09 m
  • Vijadukt Šamin gaj: L=348.00 m
  • Vijadukt Podgaj: L= 65.00 m