Zajedno gradimo budućnost Bosne i Hercegovine

Usluge

Politika kvaliteta

Reference

3D Vizualizacije

TZI - Inženjering d.o.o. Logo

TZI – Inženjering d.o.o. je projektantska firma koja tokom protekle tri decenije aktivno sudjeluje u projektovanju i nadzoru infrastrukturnih radova u BiH.

Područja aktivnosti uključuju izradu projekata, ekspertiza, studija, tenderske dokumentacije i stručno tehnički nadzor.

Naše usluge

Projektovanje saobraćajne infrastrukture

- Državne/Regionalne/Gradske saobraćajnice
- Autoceste
- Željeznička infrastruktura
- Tramvajska infrastruktura

Projektovanje objekata na saobraćajnicama​

- Mostovi, Vijadukti, Tuneli, Petlje, Natputnjaci i potputnjaci,
- Geotehnički projekti,
- Revizija i nostrifikacija projektne dokumentacije

Konsultantske usluge

- Tehničko savjetovanje investitora,
- Saobraćajne studije, Studije opravdanosti, Studije uticaja na okoliš,
- Stručni nadzor izgradnje saobraćajnica i objekata na saobraćajnicama

Politika kvaliteta

Ciljeve postižemo:

  • Održavanjem sistema upravljanja kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015 (ISO IQNET,ISO SIQ)
  • Entuzijazmom, iskustvom i stručnošću naših kadrova
  • Stvaranjem radne sredine koja podstiče povjerenje, poštovanje i timski rad
  • Kontinuiranom obukom osoblja na svim nivoima
  • Aktivnim uključivanjem svih uposlenih u sistem upravljanja kvalitetom
  • Stalnim analizama i poboljšanjima u svim procesima rada
  • Provođenjem redovnih internih provjera

3D Video vizualizacije