TZI - Inženjering

Interregionalno čvorište Johovac

Investitor: Ministarstvo prometa i komunikacija BiH

Projektant: Konzorcijum TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo

Institut za građevinarstvo IG d.o.o.: Izrada Glavnog projekta petlje Johovac sa objektima i tunela Putnikovo brdo 2.

 

Lot 2 Vukosavlje – Johovac i Lot 3 Johovac – Doboj South

Totalna dužina dionice je 6, 909km, gdje je dužina od poravnanja od novog punog profila autoputa iznosi 3.02 km – od lanca 0+000.00 do lanca 2+120.00 na Jahovac – Doboj južni dio autoceste i od lanca 28+800.00 do lanca 29+699.79 na Vukosavlje – Johovac dio autoputa (2+2+trake za hitne slučajeve, ograničenje 120km/h).

U okviru glavnog projekta međuregionalne raskrsnice “Johovac”, Glavni projekti za dvanaest struktura također su razvijeni dva vijadukta “Ramp 1” i “Ramp 3”; Pet mostova – mostovi “Lukavička rijeka 1”, “Lukavička rijeka 2”, “Lukavička rijeka 3”, most preko rijeke “Grapske” i most “Prnjakovački potok”; pet prolaza, Nadgradnja mostova “Rampa 1” i “Rampa 2” je uzdužno prednapregnuta ploča i ojačana je u poprečnom smjeru. Statički sistem objekta je kontinualni nosač okvira. Nadgradnja mostova “Lukavička rijeka 1”, “Lukavička rijeka 2” i “Lukavička rijeka 3” je armirano-betonska cjelovita konstrukcija. Dužina građevina je 52 m.

Izrada glavnog projekta za izgradnju nove autoceste uključujući lokalne ceste, strukture – mostovi, vijadukti, propusta itd., i tunel „Putnikovo brdo 2“ a sve u skladu s odredbama ugovora, lokalni zakoni propisi i pravila struke. Dizajn je razvijen koristeći standarde i postupke u potpunosti u skladu sa EU standardima i propisima i postupke i propise EBRD / EIB. E (I) IA, Plan angažovanja dionika i EMP razvijeni su u skladu s EBRD-ovom ekološkom i socijalnom politikom i smjernicama EIB-a.


Glavni projekat međuregionalne raskrsnice “Johovac” uključuje sljedeće:

  • Dizajn poravnanja „Johovac“
    – Dizajn unutrašnje odvodnje poravnanja
  • Projekat regulacije vodotoka
  • Dizajn puteva izvan glavne trase
  • Projektovanje konstrukcija na raskrsnici “Johovac”
  • Instalacija na raskrsnici “Johovac”