TZI - Inženjering

Drivuša – Donja Gračanica – Banlozi

Investitor: Ministarstvo prometa i komunikacija BiH
Projektant: Konzorcijum INOCSA Ingenería Madrid, TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo

Koridor V c spada u Pan-evropsku mrežu koridora koji je usvojen na trećoj Pan-evropskoj konferenciji u Helsinkiju 1997 god. Koridor Vc povezuje Budimpeštu u Mađarskoj, Osijek u Hrvatskoj i veće gradove u BiH: Doboj, Zenicu, Sarajevo i Mostar, te završava u Hrvatskoj luci Ploče. Direktna veza sa istočno-zapadnim Pan-evropskim koridorom X je postavljena u Hrvatskoj, sjeverno od Save. Dužina autoceste na Koridoru Vc Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče, iznosi oko 660 km. Na dionici LOT4 predviđen je veliki broj objekata, od kojih je najbitniji Vijadukt ‘Babina Rijeka’, čiji raspon od 160m predstavlja najveći raspon mosta na čitavom Koridoru Vc.

Usluge TZI-Inženjering d.o.o.:

Izrada glavnih projekata trase dužine 11,5 km. Izrada glavnih projekata objekata:

  • Most Drivuša: L=655.00 m MSS tehnologija izgradnje; sandučasti prednapregnuti AB presjek
  • Vijadukt Perin Han: L=390.00 m MSS tehnologija izrade; sandučasti prednapregnuti AB presjek
  • Potputnjak na KM 1+552,72
  • Vijadukt Klopče: L=198.00 m
  • Potputnjak na KM 4+986,40
  • Vijadukt Babina rijeka: L = 385.00 m visina stubova 80.00 m,
    Tehnologija slobodne konzolne gradnje
  • Vijadukt Pehare: L = 380.00 m; sandučasti prednapregnuti AB presjek
  • Vijadukt Ričice: L = 168.00 m; sandučasti prednapregnuti AB presjek