TZI - Inženjering

Vijadukt Babina rijeka

Na poddionici Klopče – Donja Gračanica izvršeno je spajanje i druge trase na vijaduktu Babina rijeka, čime je na dionici Koridora Vc Zenička obilaznica završen jedan od najzahtjevnijih građevinskih objekata. Vijadukt prelazi preko doline, odnosno korita Babine rijeke i lokalne prometnice na maksimalnoj visini od 120 metara – od razine rijeke do razine kolovoza, što ga čini najvišim izgrađenim vijaduktom na dionici autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu.

Vijadukt Babina rijeka sastoji se od dva paralelna objekta pojedinačne dužine 385 m. Objekti imaju po tri raspona oslonjena na dva krajnja i dva srednja stuba. Oba objekta su građena metodom slobodne konzolne gradnje sa srednjim rasponom od 165 m. Rasponska konstrukcija je sandučastog poprečnog presjeka promjenjive visine, izvedena od prednapregnutog betona. Srednji stubovi su visine cca 60 i 80 m. Temeljenje objekata je na armiranobetonskim bunarima dubine 18 m i prečnika 12 m.

Za izgradnju oba vijadukta utrošeno je preko 30.000 m3 betona, preko 5.200 tona armature i 687 tona kablova za prednaprezanje.

Na lijevoj strani autoceste (smjer Zenica – Sarajevo) izveden je kao zasebna konstrukcija produžetak vijadukta u dužini od 206 m sa rasponskom konstrukcijom od prednapregnutog betona oslonjenom na zajednički krajnji oslonac lijevog objekta vijadukta Babina rijeka, te pet srednjih I krajnji stub. Temeljenje je na šipovima.

U narednom razdoblju izvodit će se radovi na hidroizolaciji mosta, ugradnji prelaznih naprava, izradi asfalta i montiranju zaštitnih ograda.

Poddionicu Klopče – Donja Gračanica, osim brojnih klizišta, karakterizira veliki broj građevinskih objekata gdje se na dužini od 5,8 kilometara izgradilo pored otvorene trase i pet vijadukta te dva tunela.