TZI - Inženjering

Tarčin – Konjic

Investitor: JP Autoceste Federacije BiH
Projektant: Konzorcijum IPSA Institut Sarajevo, Institut IGH d.d. Zagreb i TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo

Usvojenu trasu AC Tarčin – Konjic odlikuju izuzetno teški terenski uslovi koji za posljedicu imaju veliki broj objekata pri čemu se često smjenjuju tuneli i vijadukti. Procentualno učešće dužine tunela u ukupnoj dužini trase iznosi 39% a vijadukata 29%. Nepovoljni morfološki uslovi a mjestimično i geološki uslovi koji prevladavaju na usvojenoj trasi, čine AC Tarčin – Konjic vrlo zahtjevnu dionicu s aspekta projektovanja i izgradnje objekata.

Usluge TZI-Inženjering d.o.o.:

Izrada glavnih projekata objekata:

  • Most Neretva: L=315.70 m
  • Natputnjak: L=108.00 m
  • Potpurnjak: L=52.38 m
  • Vijadukt Metaljica: L=230.00 m
  • Vijadukt Galjevo: Ll=225.00 m i Ld=221.40 m dubina prepreke 50 m, tehnologija izrade postepenim potiskivanjem, sandučasti prednapregnuti AB presjek.