Arhiva naših projekata

Gradske Saobraćajnice

Stupska petlja – Granica entiteta

Investitor: Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Direkcija za putece kantona Sarajevo Projektant: TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo   Usluge TZI-Inženjering d.o.o.: Izrada izvedbenog projekta dijela XII transferzale

Više »
Gradske Saobraćajnice

I Transverzala

Sarajevska I Transverzala ima značajnu ulogu u formiranju ukupne saobraćajne mreže u Kantonu Sarajevo. Svojom funkcijom u formiranju gradske mreže saobraćajnica ova Transverzala ima rang

Više »