TZI - Inženjering
Sarajevska I Transverzala ima značajnu ulogu u formiranju ukupne saobraćajne mreže u Kantonu Sarajevo. Svojom funkcijom u formiranju gradske mreže saobraćajnica ova Transverzala ima rang primarne gradske saobraćajnice. Obzirom na prostorni karakter longitudinalnog razvoja grada uslovljenog morfološkim karakteristikama područja, a samim tim i mreže saobraćajnica, za I Transverzalu može se slobodno reći da je „žila kucavica grada“ koja povezuje bliski centar grada, od Južne longitudinale, sa Sarajevskom obilaznicom Koridorom Vc i Vogošćom. Trasa I Transverzale podijeljena je u četiri dionice, i to:
 1. dionica: Od Zagrebačke ulice do Ulice Silvije Strahimira Kranjčevića, kojom je obuhvaćena i izgradnja mosta na rijeci Miljacki i veza sa ulicom Zmaja od Bosne, tj. glavnom gradskom saobraćajnicom.
 2. dionica: Od Ulice Silvije Strahimira Kranjčevića do tunela Kobilja Glava.
 3. dionica: Tunel Kobilja Glava.
 4. dionica: Od tunela Kobilja glava do Jošaničke petlje.

Na osnovu Projektnog zadatka i usvojenog Idejnog projekta I Transverzale, firma TZI – Inženjering d.o.o. Sarajevo izradila je:
 • Glavni projekat – Projekat za izvođenje (PZI) za dionicu Ulica Silvije Strahimira Kranjčevića – Bare – Donji Hotonj;
 • Glavni projekat za Tunel Kobilja Glava i
 • Za dionicu od tunela Kobilja Glava do Jošaničke petlje, izrađen je Idejni projekat

Predmetna dionica I Transverzale obuhvatila je motorni saobraćaj, pješački saobraćaj, te tramvajski saobraćaj.
U okviru Glavnog projekta – Projekta za izvođenje (PZI) dionice Ulica Silvije Strahimira Kranjčevića – Bare – Donji Hotonj projektovan je i nadvožnjak Grand, potputnjak Grand, nadvožnjak Velešići, vijadukt Bare, potputnjak Šip.

Investitor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Projektant: TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo

Tunel “Kobilja Glava” nosi ime istoimenog prevoja kroz koji prolazi i predstavlja početak ostvarivanja ideje uspostavljanja efikasne veze između Sarajeva i Vogošće posredstvom moderne saobraćajnice sa dvije odvojene vozne trake. Realizacijom tog poduhvata, pored osnovnog cilja, steći će se uslovi za značajnije poboljšanje saobraćajnih tokova i otklanjanje prisutnih problema na postojećim prigradskim saobraćajnim vezama u području južnog prilaza Sarajevu, posebno u periodu turističke sezone.

Usluge TZI-Inženjering d.o.o.:

Izrada glavnog projekta Tunela “Kobilja Glava”: L = 680m

Investitor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Projektant: TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo

Trasa I Transverzale – Dionica I: ulica S.S.Kranjčevića – Bare – Donji Hotonj (tunel „Kobilja Glava”) polazi od raskršća sa ulicom S.S.Kranjčević, odnosno Sjeverne longitudinale i proteže se do tunela “Kobilja Glava”. Projekat sadrži i izmještanja dijela Alipašine i Jukićeve ulice, kao i ostale pripadajuće saobraćajnice unutar zadatog koridora I Transverzale.

Usluge TZI-Inženjering d.o.o.:

Izrada glavnog projekta trase saobraćajnice I Transverzale Dionica I:

 • Nadvožnjak Grand: L=59 m
 • Potputnjak Grand
 • Nadvožnjak Velešići: L=69 m
 • Vijadukt Bare: L=183 m
 • Potputnjak Šip