TZI - Inženjering

Stupska petlja – Granica entiteta

Investitor: Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Direkcija za puteve kantona Sarajevo

Projektant: TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo

Usluge TZI-Inženjering d.o.o.:

Izrada izvedbenog projekta dijela XII transverzale od Stupske petlje do granice entiteta. Trasa XII transverzale počinje neposredno ispred mosta na rijeci Miljacki, i nastavak je Lota 2b Sarajevske obilaznice. Projekat Stupske petlje, kao sastavnog dijela XII transverzale i trenutno najopterećenijeg i najfrekventnijeg čvorišta na području Kantona Sarajeva i šire, sastoji se iz: rekonstrukcije postojećih rampi B i D, te novog projekta rampi A i C, čime se dobio konačni izgled petlje Stup („djetelina“), sa svim potrebnim vozno-dinamičkim, saobraćajnim i estetskim elementima.