TZI - Inženjering

Pješački most preko rijeke Željeznice kod OBI-ja, Ilidža

Odgovorni projektant na izradi Glavnog projekta: TZI – Inženjering d.o.o. Sarajevo

Novoprojektovani pješački most preko rijeke Željeznice kod OBI-ja, povezuje stambenu zonu (naselje Pejton) na desnoj i industrijsku zonu (naselje Vreoci) na lijevoj obali rijeke Željeznice.

Pješački most projektovan je kao kombinovani sistem sastavljen od zavješenog mosta sa armirano betonskom rasponskom konstrukcijom sa jednim armiranobetonskim pilonom (visine 20,00 m) i kosim kablovima, te zasvedenom konstrukcijom. Uvođenjem zasvedenih konstruktivnih elemenata na dijelu nosive konstrukcije mosta, ostvarena je ideja spajanja stare ideje rimskog mosta sa novim idejama i principima u gradnji i oblikovanju mostova. U tom duhu, zajedno su primjenjene nove i stare oblikovne forme, koje upotrebom suvremenih materijala i principa gradnje zajedno čine skladnu cjelinu.

Niveleta mosta je u vertikalnoj krivini, a kota nivelete samog mosta je usaglašena sa nivoom stogodišnje velike vode rijeke Željeznice i konstruktivnom visinom zavješene rasponske konstrukcije. Statička dužina mosta je 64,87 m. Zajedno sa lučnim dijelom rasponske konstrukcije, ukupna dužina mosta je 92,65 m. Rasponski sklop je armiranobetonska ploča pravougaonog poprečnog presjeka.

Sastavni dio ovješenog sklopa mosta su armiranobetonska rasponska konstrukcija, betonski pilon i kose zatege od visokovrijednog čelika. Zatege su osnovni nosivi konstruktivni element i sastoje se od proračunom utvrđenog broja užadi. Most ima ukupno 6 zatega, čije je sidrenje ostvareno preko čelične ploče ubetonirane u rasponsku konstrukciju i pilon, te u betonsko rebro na obalnom stubu.

Radi poboljšanja, ali i isticanja vizualnih karakteristika mosta, predviđeno je postavljanje LED rasvjete kojom su naglašene konture mosta i njegovi konstruktivni elementi. Sastavni dio estetskih karakteristika mosta čini i hortikulturno uređenje pristupnih zona mosta, u okviru kojeg je planirano uređenje dijela okolnog terena, postavljanje urbane opreme i mobilijara, te sadnja drveća i niskog rastinja.