TZI - Inženjering

Dionica Sarajevo – Bradina

Glavna opravka pruge i radovi na rehabilitaciji tunela Ivan, dionica Sarajevo – Bradina u dužini od 33,60 km

Investitor: Bosanskohercegovačka željeznička javna korporacija (BHŽJK), Jedinica za implementaciju projekata za obnovu željeznica u BiH (PIU), Željeznice Federacije BiH (ŽFBH)

Usluge TZI-Inženjering d.o.o.: Stručno-tehnički nadzor nad glavnom opravkom pruge i radovima na rehabilitaciji tunela Ivan, dionica Sarajevo – Bradina.

Glavna opravka pruge uključivala je poboljšanje donjeg stroja i sistema odvodnje, zamjenu tucanika, zamjenu šina, pragova, kolosiječnog pribora i skretnica na otvorenoj pruzi i prolaznim kolosijecima. Također, velika opravka pruge uključivala je i rehabilitaciju mostova, kosina, te ostalih objekata.

Duž dionice Sarajevo – Bradina je 11 tunela ukupne dužine 6,83 km, među kojima je na tunelu “Ivan” (dužine 3,22 km) rehabilitacija uključivala i izradu betonskih pragova ugrađenih u betonsku ploču. Na ovoj dionici je 19 mostova ukupne dužine 1.825 m i 17 podvožnjaka, od kojih je nekoliko obnovljeno tokom radova.

Na dionici pruge Sarajevo – Bradina međukolodvorska rastojanja su:

  • Sarajevo – Alipašin most: 3.514,62 m
  • Alipašin most – Blažuj: 7.123,10 m
  • Blažuj – Hadžići: 5.789,33 m
  • Hadžići – Pazarić: 6.171,52 m
  • Pazarić – Raštelica: 8.101,44 m
  • Raštelica – Bradina: 5.739,45 m.