TZI - Inženjering

Investitor: JP Autoputevi Republike Srpske
Projektant: TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo

Kratak opis i usluge TZI-Inženjering d.o.o.:

Realizacijom autoputnog povezivanja Banja Luke i Doboja kao prioritetnog investicijskog projekta ostvarila bi se znatna poboljšanja prometnog kapaciteta i nivoa usluge na dijelu koji povezuje koridore Xc(E 661) i Vc (TEM). Početna stacionaža predmetnog autoputa nalazi se iza interregionalnog čvora Mahovljani 1, a završna na spoju sa postojećim magistralnim putem M17 (odnosno interregionalnim čvorom Johovac 2), (dionica Šešlije-Doboj), u između naseljenih mjesta Johovac i Rudanka. Sama dionica autoputa obuhvata tri čvora Mahovljani 2, Prnjavor i Johovac 1, tipa “T-petlje” s naplatnim mjestom. Osnovu za početak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije činili su Idejni projekat (Institut IGH d.d. 2009. god.) i geodetski snimak urađen za potrebe izrade projektne dokumentacije oktobra 2012. godine.

Projektna dokumentacija se sastoji od sljedećih grupa:
A Glavna trasa – Dionica Prnjavor-Doboj L = 36 km
B Petlje – Petlja Prnjavor i Johovac 1
C Saobraćajnice van glavne trase L = 20,4 km
G Geomehanika
H Odvodnja, vodozaštita i regulacije vodotoka – Vanjska i unutrašnja odvodnja uključujući 43 propusta
I Instalacije
O Objekti – 52 Objekta uključujući Most Bosnu L = 418m
P Saobraćajna signalizacija i ostala oprema
V Sistem naplate putarine, centar za održavanje i kontrolu saobraćaja, prateći uslužni objekti

Objekti na predmetnoj dionici su projektovani u skladu sa geomorfološkim i hidrološkim uslova. Na ovoj dionici dominiraju manji mostovi (raspona do 15m) koji su koncipirani kao sandučaste AB konstrukcije.

MOST “RIJEKA VIJAKA 1” km 0+279.35
MOST “RIJEKA VIJAKA” km 36+339.970
MOST “GNJILAČ” km 37+839,950
MOST “GNJILAČ 1” km 38+027,840
PROLAZ km 38+408,230
MOST “MAMUTOVAC 1” 07-AN km 0+109,56
POTPUTNJAK “ČAVIĆI” km 43+992,410
MOST “MAMUTOVAC” km 44+579,910
MOST “ILOVA 1” km 46+890,200
MOST “ILOVA 5” (13-AN Km 0+101,69)
MOST “ILOVA 2” km 47+824,580
MOST “ČELIĆA POTOK” km 49+885,650
MOST “ILOVA 3” km 51+104,680
MOST “MLAĐENOVAC” km 51+845,050
MOST “MLAĐENOVAC 1” (18-NN Km 0+404,100) (R-14)

PROLAZ “BJELJEVINA” km 53+103,920
MOST “OSINJA” km 54+389,810
MOST “ILOVA 6” (28-AN Km 0+135,200)(R-18)
MOST “CRNČA” km 56+434,810
MOST “ILOVA 4” km 58+111,910
MOST “PLETARICA” km 58+558,080
PROLAZ ZA ŽIVOTINJE km 61+023,50
POTPUTNJAK “MIŠINCI” km 62+639,060
MOST “FOČA 1” km 62+925,030
MOST “FOČA 2” km 63+980,240
MOST “FOČA 3” km 64+800,220
MOST “FOČA 4 ” km 65+850,900
POTPUTNJAK “BARE VASILJUŠA” km (37-AN)
MOST “FOČA 5” km 67+915,580
MOST “FOČA 6” km 70+600,470
MOST “FOČA 7” km 0+099,250 (R28)

MOST “UKRINA” km 45+915,760
MOST “BOSNA” km 71+504,600

NATPUTNJAK – PETLJA “PRNJAVOR” km 36+057,410
NATPUTNJAK “LUŽANI” km 40+357,780
NATPUTNJAK “SLATINCI” km 0+279.35
NATPUTNJAK “RADULOVIĆI” km 43+175,030
NATPUTNJAK “UKRINA km 45+534,96
NATPUTNJAK “GARIĆI” km 47+379,640
NATPUTNJAK “BEZARI” km 48+340,000
NATPUTNJAK “MITROVIĆI” km 50+100,030
NATPUTNJAK “BAŠIĆI” km 52+473,770
NATPUTNJAK “STANKOVIĆI” km 53+565,120
NATPUTNJAK “NINKOVIĆI” km 53+866,710
NATPUTNJAK “BREZIČANI” km 55+631,990
NATPUTNJAK “DONJANI” km 57+250,030
NATPUTNJAK “MALA SOČANICA” km 58+941,050
NATPUTNJAK “BARE VASILJUŠA” km 66+057,490
NATPUTNJAK “STARČEVIĆI km 66+964,530
NATPUTNJAK “GOJKOVIĆI” km 69+665,750
NATPUTNJAK ČVOR “JOHOVAC 1” km 70+306,400