Arhiva naših projekata

Koridor Vc

Vijadukt Babina rijeka

Na poddionici Klopče – Donja Gračanica izvršeno je spajanje i druge trase na vijaduktu Babina rijeka, čime je na dionici Koridora Vc Zenička obilaznica završen

Više »
Koridor Vc

Obilaznica Sarajevo

Investitor: JP Ceste Federacije BIH Konsultant: INOCSA Ingeniería, Madrid Projektant (podugovarač): TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo Usluge TZI-Inženjering d.o.o.: Izrada glavnih projekata na trasi Obilaznice Sarajevo, dionice: LOT1 Jošanica

Više »
Koridor Vc

Dionica Sarajevo – Bradina

Glavna opravka pruge i radovi na rehabilitaciji tunela ivan, dionica Sarajevo – Bradina u dužini od 33,60 km Investitor: Bosanskohercegovačka željeznička javna korporacija (BHŽJK), Jedinica

Više »
Gradske Saobraćajnice

Stupska petlja – Granica entiteta

Investitor: Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Direkcija za putece kantona Sarajevo Projektant: TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo   Usluge TZI-Inženjering d.o.o.: Izrada izvedbenog projekta dijela XII transferzale

Više »
Koridor Vc

Drivuša – Donja Gračanica – Banlozi

Investitor: Ministarstvo prometa i komunikacija BiHProjektant: Konzorcijum INOCSA Ingenería, Madrid, TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo. Energoinvest d.d. Koridor V c spada u Pan-europsku mrežu koridora koji je usvojen na trećoj

Više »
Koridor Vc

Dionica Međugorje – Bijača

Stručno-Tehnički nadzor na poddionici Međugorje – Bijača. Konzorcijum: TZI – Inženjering d.o.o. u saradnji sa Roughton International Ltd Poddionica Međugorje – Bijača je dužine 10,25

Više »
Mostovi

Pješački most “Duga”

Odgovorni projektant na izradi Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta: TZI – Inženjering d.o.o. Sarajevo Prethodne godine završena je izgradnja novog gradskog pješačkog mosta Duga u

Više »
Autoput Banja Luka - Doboj

Prnjavor – Doboj

Investitor: JP Autoputevi Republike Srpske Projektant: TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo Kratak opis i usluge TZI-Inženjering d.o.o.: Realizacijom autoputnog povezivanje Banja Luke i Doboja kao prioritetnog investicijskog projekta ostvarila

Više »