Home Profil Usluge Kompanije Politika kvaliteta Reference Kontakt Konkursi
         

PROJEKTOVANJE


Projektovanje saobraćajne infrastrukture


              Državne/Regionalne/Gradske saobraćajnice
              Autoceste
              Željeznička infrastruktura
              Tramvajska infrastruktura

Projektovanje objekata na saobraćajnicama


              Mostovi
              Vijadukti
              Tuneli
              Petlje
              Natputnjaci i potputnjaci
              Geotehnički projekti

              Revijzija projektne dokumentacije
              Nostrifikacija projektne dokumentacije

URBANO I PROSTORNO PLANIARNJE


              Izrada urbanističkih i prostornih planova

IZRADA STUDIJA


              Saobraćajne studije
              Studije opravdanosti
              Studija uticaja na okoliš

STRUČNI NADZOR


              Stručni nadzor izgradnje saobraćajnica i objekata na saobraćajnicama

KONSULTANTSKE USLUGE


              Konsultantske usluge pri projektovanju i izvođenju konstrukcija
              Tehničko savjetovanje investitora
              Izrada tehničke dokmentacije

3D ANIMACIJE I VIZUALIZACIJE PROJEKATA