Home Profil Usluge Kompanije Politika kvaliteta Reference Kontakt

GLAVNI PROJEKAT OBILAZNICE SARAJEVO


              Investitor: JP Ceste Federacije BIH

              Konsultant: INOCSA Ingeniería, Madrid

              Projektant (podugovarač): TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo


Usluge TZI-Inženjering d.o.o.:


              Izrada glavnih projekata na trasi Obilaznice Sarajevo, dionice:

                      LOT1 Jošanica - Butila

                      LOT2 Butila - Briješće - Safeta Zajke

                      LOT3 Butila - Vlakovo - Mostarsko Raskršće

LOT 1


              - Vijadukt Oštrik: L=140 m, R=140 m

              - Potputnjak Oštrik: L=182 m

              - Vijadukt Rječica: L=90 m, R=90 m

              - Vijadukt Reljevo: L=190 m, R=190 m

              - Most Bosna 1: L=70 m, R=70 m

              - Most Bosna 2: L=70 m, R=70 m

              - Rampa A: L=270 m

              - Rampa B: L=594 m

              - Rampa C: L=539 m

              - Rampa D: L=273 m

LOT 2


              - Vijadukt Briješće: L=921, R=921 m

              - Potputnjak na 4+400 km: L=197 m

              - Most preko Miljacke: L=33 m

LOT 3a


              - Potputnjak Osjek: L=38 m

              - Rampa 1: L=249 m

              - Rampa 2: L=240 m

              - Vijadukt Bojnik: L=190 m, R=190 m

              - Vijadukt Treševine: L=140 m, R=140 m

              - Tunel Treševine: L=212 m

LOT 3b


              - Vijadukt Rogačići 1: L=142 m, R=138 m

              - Vijadukt Rogačići 2: L=140 m, R=140 m      Slike