Home Profil Usluge Kompanije Politika kvaliteta Reference Kontakt

GLAVNI PROJEKAT AUTOCESTE NA KORIDORU Vc LOT 4: Drivuša - Donja Gračanica - Banlozi


              Investitor: Ministarstvo prometa i komunikacija BiH

              Projektant: Konzorcijum INOCSA Ingenería, Madrid, TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo. Energoinvest d.d.


                      Koridor V c spada u Pan-europsku mrežu koridora koji je usvojen na trećoj Pan-europskoj konferenciji
                      u Helsinkiju 1997 god. Koridor Vc povezuje Budimpeštu u Mađarskoj, Osijek u Hrvatskoj i veće
                      gradove u BiH: Doboj, Zenicu, Sarajevo i Mostar, te završava u Hrvatskoj luci Ploče. Direktna veza sa
                      istočno-zapadnim Pan-europskim koridorom X je postavljena u Hrvatskoj, sjeverno od Save. Dužina
                      autoceste na Koridoru Vc Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče, iznosi oko 660 km. Na dionici LOT4
                      predviđen je veliki broj objekata, od kojih je najbitniji Vijadukt ‘Babina Rijeka’, čiji raspon od 160m
                      predstavlja najveći raspon mosta na čitavom Koridoru Vc.

Usluge TZI-Inženjering d.o.o.:


              Izrada glavnih projekata trase dužine 11,5 km.

              Izrada glavnih projekata objekata:

                      Most Drivuša: L=655.00 m ILM tehnologija izgradnje; sandučasti prednapregnuti AB presjek

                      Vijadukt Perin Han: L=390.00 m ILM tehnologija izrade; sandučasti prednapregnuti AB presjek

                      Potputnjak na KM 1+552,72

                      Vijadukt Klopče: L=105,13m

                      Potputnjak na KM 4+986,40

                      Vijadukt Babina rijeka: L = 386.00 m visina stubova 80.00 m, Balanced cantilevering tehnologija izrade

                      Vijadukt Pehare: L = 380.00 m ILM tehnologija izrade; sandučasti prednapregnuti AB

                      Vijadukt Ričice: L = 168.00 m; sandučasti prednapregnuti AB presjek
      Slike