Home Profil Usluge Kompanije Politika kvaliteta Reference Kontakt

GLAVNI PROJEKAT AUTOCESTE NA KORIDORU Vc, DIONICA: TARČIN-KONJIC


              Investitor: JP Autoceste Federacije BiH

              Projektant: Konzorcijum IPSA Institut Sarajevo, Institut IGH d.d. and TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo


Usluge TZI-Inženjering d.o.o.:


                      Usvojenu trasu AC Tarčin – Konjic odlikuju izuzetno teški terenski uslovi koji za posljedicu imaju veliki
                      broj objekata pri čemu se često smjenjuju tuneli i vijadukti. Procentualno učešće dužine tunela u
                      ukupnoj dužini trase iznosi 39% a vijadukata 29%. Nepovoljni morfološki uslovi a mjestimično i geološki
                      uslovi koji prevladavaju na usvojenoj trasi, čine AC Tarčin – Konjic vrlo zahtjevnu dionicu s aspekta
                      projektovanja i izgradnje objekata.

              Izrada glavnih projekata objekata:

                      Most Neretva: L=315.70 m

                      Natputnjak: L=108.00 m

                      Potpurnjak: L=52.38 m

                      Vijadukt Metaljica: L=230.00 m

                      Vijadukt Galjevo: Ll=225.00 m i Ld=221.40 m dubina prepreke 50 m, tehnologija izrade
                                                  taktnim potiskivanjem, sandučasti prednapregnuti AB presjek.      PROJEKAT JE TRENUTNO U FAZI PROJEKTOVANJA      Slike: Most Neretva