Home Profil Usluge Kompanije Politika kvaliteta Reference Kontakt

Nadzor radova na izgradnji autoputa Vc, dionica: Kakanj - Drivuša, poddionica: Drivuša - Gorica


              Investitor: Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija

              Izvođač: Konzorcij: Euro-asfalt d.o.o., GP ŽGP DD Sarajevo, Hidrogradnja DD, GP Put DD Sarajevo

              Projektant: Konzorcij: IPSA Institut - Divel d.o.o. Sarajevo

              Nadzor: INOCSA Ingenieria SL, Madrid - TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo

              Datum početka: Oktobar 2010.      Slike: