Home Profil Usluge Kompanije Politika kvaliteta Reference Kontakt

AUTOPUT BANJA LUKA - DOBOJ, DIONICA PRNJAVOR DOBOJ


              Investitor: JP Autoputevi Republike Srpske

              Projektant: TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo


Kratak opis i usluge TZI-Inženjering d.o.o.:


                      Realizacijom autoputnog povezivanje Banja Luke i Doboja kao prioritetnog investicijskog projekta ostvarila bi se
                      znatna poboljšanja prometnog kapaciteta i nivoa usluge na dijelu koji povezuje koridore Xc(E 661) i Vc (TEM).
                      Početna stacionaža predmetnog autoputa nalazi se iza interregionalnog čvora Mahovljani 1, a završna na spoju
                      sa postojećim magistralnim putem M17 (odnosno interregionalnim čvorom Johovac 2), (dionica Šešlije-Doboj), u
                      zoni između naseljenih mjesta Johovac i Rudanka. Sama dionica autoputa obuhvata tri čvora Mahovljani 2,
                      Prnjavor i Johovac 1
, tipa "T-petlje" s cestarinskim prolazom. Osnovu za početak aktivnosti na izradi projektne
                      dokumentacije činili su Idejni projekat (Institut IGH d.d. 2009. god.) i geodetski snimak urađen za potrebe izrade
                      projektne dokumentacije oktobra 2012. godine.

Projektna dokumentacija se sastoji od sljedećih grupa:

                      A Glavna trasa - Dionica Prnjavor-Dobojl=36 km

                      B Petlje Petlja Prnjavor i Johovac 1

                      C Saobraćajnice van glavne trase l=20,4 km

                      G Geomehanika

                      H Odvodnja, vodozaštita i regulacije vodotoka - Vanjska i unutrašnja odvodnja uključujući 43 propusta

                      I Instalacije

                      O Objekti - 52 Objekta uključujući Most Bosnu l=418m

                      P Saobraćajna signalizacija i ostala oprema

                      V Sistem naplate putarine, centar za održavanje i kontrolu saobraćaja, prateći uslužni objekti


                      Objekti na predmetnoj dionici su projektovani u skladu sa geomorfološkim i hidrološkim uslova. Na ovoj dionici
                      dominiraju manji mostovi (raspona do 15m) koji su koncipirani kao sandučaste AB konstrukcije.

                      Sljedeći mostovi su koncipirani na ovaj način:

                      MOST "RIJEKA VIJAKA 1" km 0+279.35
                      MOST "RIJEKA VIJAKA " km 36+339.970
                      MOST "GNJILAČ " km 37+839,950
                      MOST "GNJILAČ 1 " km 38+027,840
                      PROLAZ km 38+408,230
                      MOST "MAMUTOVAC 1" 07-AN km 0+109,56
                      POTPUTNJAK "ČAVIĆI" km 43+992,410
                      MOST "MAMUTOVAC" km 44+579,910
                      MOST "ILOVA 1" km 46+890,200
                      MOST "ILOVA 5" (13-AN Km 0+101,69)
                      MOST "ILOVA 2" km 47+824,580
                      MOST "ČELIĆA POTOK" km 49+885,650
                      MOST "ILOVA 3" km 51+104,680
                      MOST "MLAĐENOVAC" km 51+845,050
                      MOST "MLAĐENOVAC 1" (18-NN Km 0+404,100) (R-14)
                      PROLAZ "BJELJEVINA" km 53+103,920
                      MOST "OSINJA" km 54+389,810
                      MOST "ILOVA 6" (28-AN Km 0+135,200)(R-18)
                      MOST "CRNČA" km 56+434,810
                      MOST "ILOVA 4" km 58+111,910
                      MOST "PLETARICA" km 58+558,080
                      PROLAZ ZA ŽIVOTINJE km 61+023,50
                      POTPUTNJAK "MIŠINCI" km 62+639,060
                      MOST "FOČA 1" km 62+925,030
                      MOST "FOČA 2" km 63+980,240
                      MOST "FOČA 3" km 64+800,220
                      MOST "FOČA 4 " km 65+850,900
                      POTPUTNJAK "BARE VASILJUŠA" km (37-AN)
                      MOST "FOČA 5" km 67+915,580
                      MOST "FOČA 6" km 70+600,470
                      MOST "FOČA 7" km 0+099,250 (R28)

                      Na dionici su projektovani natputnjaci obezbjeđujući kontinuitet lokalnih puteva preko autoputa:

                      NATPUTNJAK - PETLJA "PRNJAVOR" km 36+057,410
                      NATPUTNJAK "LUŽANI" km 40+357,780
                      NATPUTNJAK "SLATINCI" km 0+279.35
                      NATPUTNJAK "RADULOVIĆI" km 43+175,030
                      NATPUTNJAK "UKRINA km 45+534,96
                      NATPUTNJAK "GARIĆI" km 47+379,640
                      NATPUTNJAK "BEZARI" km 48+340,000
                      NATPUTNJAK "MITROVIĆI" km 50+100,030
                      NATPUTNJAK "BAŠIĆI" km 52+473,770
                      NATPUTNJAK "STANKOVIĆI" km 53+565,120
                      NATPUTNJAK "NINKOVIĆI" km 53+866,710
                      NATPUTNJAK "BREZIČANI" km 55+631,990
                      NATPUTNJAK "DONJANI" km 57+250,030
                      NATPUTNJAK "MALA SOČANICA" km 58+941,050
                      NATPUTNJAK "BARE VASILJUŠA" km 66+057,490
                      NATPUTNJAK "STARČEVIĆI km 66+964,530
                      NATPUTNJAK "GOJKOVIĆI" km 69+665,750
                      NATPUTNJAK ČVOR "JOHOVAC 1" km 70+306,400

                      Mostovi sa rasponima većim od 15m su mostovi preko rijeke Bosne i Ukrine:

                      MOST "UKRINA" km 45+915,760
                      MOST "BOSNA" km 71+504,600      Projekat je u fazi izvođenja, a napredak izgradnje se može pratiti putem slika na sljedećem linku: Slike      Vizualizacija: Dionica Prnjavor-Dionica